Pozvánka na Radničkine trhy 2010

V rámci trhov sa usporiada séria tvorivých workshopov so zámerom vzájomnej výmeny skúseností medzi zdravotne znevýhodnenými tvorcami a verejnosťou. Každý návštevník workshopov, ktorý prejaví záujem, tu bude mať možnosť naučiť sa niečo nové, vyskúšať si množstvo zaujímavých činností, rôzne techniky tvorby a práce s materiálom a zároveň obohatí vlastnú kreativitu o nový rozmer, o skúsenosť a konfrontáciu s tvorivosťou zdravotne znevýhodneného človeka.

Tvorivé dielne sa usporiadajú s pomocou Korálkového sveta.

This entry was posted in Správičky, Čo sa deje v Korálkovom svete?. Bookmark the permalink.

Comments are closed.